Kultura narodowa

Kultura narodowa

Kultura stała się w ostatnim czasie niezwykle popularnym tematem. Bo już sam termin „kultura” jest terminem wieloznacznym i różnie interpretowanym. Inaczej kulturę rozumie socjolog, inaczej historyk, a inaczej polonista, by nie wspomnieć już o młodzieży, która kulturę utożsamia z różnego rodzaju imprezami i wydarzeniami kulturalnymi. Mówi się o kulturze w odniesieniu do sztuki, o kulturze społecznej, kulturze współczesnej. Mówi się też o tak zwanej kulturze narodowej.   Kultura narodowa, jak sama nazwa wskazuje, dotyczy danego…

Read More

Kultura współczesna

Kultura współczesna

Kulturę tworzy człowiek, ale kultura wpływa również na człowieka, kształtując go i rozwijając. Istnieje wiele definicji samej kultury, która niewątpliwie jest terminem wieloznacznym i interpretowanym w różny sposób, w zależności od sytuacji, dziedziny naukowej, tematyki prowadzonej dyskusji i tak dalej. Podręcznikowe definicje wspominają o tym, iż kultura to dorobek ludzkości, co niewątpliwie w prosty i zrozumiały sposób oddaje specyfikę samego terminu. Inne definicje mówią o tym, że kultura to dziedzictwo człowieka.   I w tym…

Read More

Festiwale kabaretowe

Festiwale kabaretowe

Kabaret jest stosunkowo młodą formą przekazu artystycznego, która jednak zyskała sobie sporą przychylność odbiorców. Nic dziwnego, pozwala bowiem się zrelaksować i spojrzeć z dystansem na otaczające nas realia i absurdy. Przedstawione w sposób komiczny sytuacje, związane ze sceną polityczną oraz wszelkimi zjawiskami społecznymi bawią nas do łez, mimo że na co dzień są przyczyną naszych trosk. Kabarety przyciągają więc tłumy ludzi i są niezwykle popularne w wielu krajach, w tym szczególnie w Polsce.   Niektóre…

Read More

Kultura i sztuka

Kultura i sztuka

Sztuka wyrażana jest w różnoraki sposób- za pomocą muzyki, śpiewu, tańca, słów, poezji, obrazów, budowli… Bez względu jednak na jej formę, zawsze ma jeden zasadniczy cel: dotrzeć do odbiorców, wywrzeć na nich wpływ i nieść z sobą jakieś przesłanie. Sztuka jest zawsze powiązana z panującą epoką, dominującymi światopoglądami. I tak na przykład o współczesnej sztuce można powiedzieć tyle, iż jest bardzo awangardowa. Artyści, by dotrzeć do swoich odbiorców, zaczęli ich szokować, co poniekąd przypomina nieco…

Read More

Polskie festiwale muzyczne

Polskie festiwale muzyczne

Festiwal jest zbiorową imprezą artystyczną, która bardzo często przybiera formę konkursu. Festiwal może być organizowany na cześć różnych dziedzin artystycznych, przy czym niewątpliwie największą popularnością cieszą się festiwale muzyczne. Festiwal jest bardzo emocjonującym przeżyciem, dostarczającym mnóstwa wraże ń i pozwalając odetchnąć choć na chwilę od problemów dnia codziennego. Nic więc dziwnego, że ludzie tak chętnie uczestniczą w tego rodzaju imprezach.   Festiwale organizowane są na całym świecie, również i w Polsce. Spośród najbardziej popularnych wymienić…

Read More

Festiwal

Festiwal

Festiwal z łaciny oznacza: radosny, wesoły, świąteczny. Trzeba przyznać, że samo tłumaczenie najlepiej oddaje specyfikę i charakter tego rodzaju imprez. Festiwale należą do wydarzeń kulturalnych, opiewających sztukę. Cieszą się bardzo pozytywnym odbiorem i odzewem ze strony samego społeczeństwa, które jak widać, wyraźnie spragnione jest tego rodzaju imprez. To z kolei dowodzi, iż potrzeby kulturalne należą do jednych z podstawowych potrzeb każdego człowieka. Festiwale organizowane są w naszym kraju często i gromadzą tłumy gości, zapewniając dobrą…

Read More

Festiwal- impreza na cześć muzyki

Festiwal- impreza na cześć muzyki

Muzyka jest najlepszym sposobem, na wyrażenie emocji. Ludzkość odkryła ten fakt już bardzo dawno temu, stąd też muzyka stała się nieodłącznym elementem wszelkiego rodzaju rytuałów i imprez. Z czasem, to właśnie muzyka stała się „bohaterem” wszelkiego rodzaju imprez, gdyż to na jej cześć je organizowano. Stąd właśnie wzięły się znane dziś każdemu festiwale muzyczne. Festiwal jest ważnym wydarzeniem o wysokim znaczeniu kulturowym, wydarzeniem, w którym ludzie bardzo chętnie biorą udział.   Z festiwalem muzycznym wiążą…

Read More

Kultura w życiu współczesnego człowieka

Kultura w życiu współczesnego człowieka

Kultura bywa bardzo często niedoceniana przez człowieka. Owszem, mamy świadomość czym jest kultura, jednak żyjemy jakby gdzieś poza nią. Wydaje nam się, że posiadamy podstawowe informacje dotyczące kultury- wiemy kto był narodowym wieszczem, potrafimy wymienić najważniejsze utwory muzyczne czy literackie, a nawet kilka obrazów. Jednak wieczory w teatrze czy na eleganckich galach: nie, to już nie dla nas. Tymczasem jednak kultura to coś znacznie więcej niż sztuka, z którą najczęściej ją utożsamiamy.   I nawet…

Read More

Kultura dziełem ludzkości

Kultura dziełem ludzkości

Najprostsza, najkrótsza, a zarazem pod wieloma względami najbardziej trafna definicja kultury mówi o tym, iż jest ona dorobkiem ludzkości. I faktycznie, kultura jest dziełem człowieka. Jednak nie człowieka w rozumieniu indywidualnym, lecz w rozumieniu zbiorowości- ludzkość na przestrzeni wieków tworzyła kulturę, z której możemy wiele czerpać dzisiejszego dnia, a która jednocześnie wciąż podlega rozwojowi. Kultura jest bardzo specyficznym elementem w życiu każdego człowieka. Nie ulega wątpliwościom, iż kultura towarzyszy każdemu człowiekowi w jego codziennym życiu,…

Read More

Kultura z różnych perspektyw

Kultura z różnych perspektyw

Czym jest kultura? Niewątpliwie jest to niezwykle rozbudowane pojęcie, które stosowane jest w wielu kontekstach i odniesieniach. W społeczeństwie przyjęło się przekonanie, iż kultura to wszelkiego rodzaju wydarzenia kulturowe, koncerty, festiwale, kino teatr, muzyka, sztuka. Jednak z naukowego punktu widzenia kultura może być rozumiana w nieco innych aspektach, i co ciekawe, w każdej dziedzinie naukowej pojęcie kultury brzmi nieco inaczej. Przykład? Antropolog, zajmujący się początkami ludzkości na ziemi poprzez kulturę rozumie na przykład prymitywne narzędzia…

Read More
1 8 9 10 11