Kultura dziełem ludzkości

Kultura dziełem ludzkości

Najprostsza, najkrótsza, a zarazem pod wieloma względami najbardziej trafna definicja kultury mówi o tym, iż jest ona dorobkiem ludzkości. I faktycznie, kultura jest dziełem człowieka. Jednak nie człowieka w rozumieniu indywidualnym, lecz w rozumieniu zbiorowości- ludzkość na przestrzeni wieków tworzyła kulturę, z której możemy wiele czerpać dzisiejszego dnia, a która jednocześnie wciąż podlega rozwojowi. Kultura jest bardzo specyficznym elementem w życiu każdego człowieka. Nie ulega wątpliwościom, iż kultura towarzyszy każdemu człowiekowi w jego codziennym życiu,…

Read More

Kultura z różnych perspektyw

Kultura z różnych perspektyw

Czym jest kultura? Niewątpliwie jest to niezwykle rozbudowane pojęcie, które stosowane jest w wielu kontekstach i odniesieniach. W społeczeństwie przyjęło się przekonanie, iż kultura to wszelkiego rodzaju wydarzenia kulturowe, koncerty, festiwale, kino teatr, muzyka, sztuka. Jednak z naukowego punktu widzenia kultura może być rozumiana w nieco innych aspektach, i co ciekawe, w każdej dziedzinie naukowej pojęcie kultury brzmi nieco inaczej. Przykład? Antropolog, zajmujący się początkami ludzkości na ziemi poprzez kulturę rozumie na przykład prymitywne narzędzia…

Read More

Kultura materialna i niematerialna

Kultura materialna i niematerialna

Kultura jest bardzo specyficznym pojęciem, z uwagi na to, że jest ono bardzo rozbudowane. I choć stosuje się je powszechnie, to okazuj się, że próba zdefiniowania przysparza nie lada kłopotu. Według literatury, kultura może przybierać dwie formy: materialną i niematerialną. Sama zaś kultura definiowana jest jako dorobek ludzkości. Przez kulturę materialną rozumie wszelkie namacalne i dotykalne rzeczy. Mogą to być obrazy, książki, budowle, a nawet narzędzia, instrumenty muzyczne, biżuteria, szaty i tym podobne.   Zaś…

Read More

Czym jest kultura?

Czym jest kultura?

Termin „kultura” jest obecnie dosyć powszechnie stosowany w społeczeństwie. Trzeba również przyznać, że jego znaczenie jest niezwykle szerokie i rozbudowane, bo i sam termin używany jest w różnych okolicznościach i w różnych odniesieniach. Tymczasem jednak okazuje się, że gdyby zapytać przypadkowych przechodniów, czym właściwie jest kultura, to pojawia się poważny problem w zdefiniowaniu owego pojęcia. Podać przykłady: jak najbardziej i bez większych wysiłków: koncerty, festiwale, teatr, film, kino, muzyka, literatura, poezja. Jednak w jednym zdaniu…

Read More
1 9 10 11