Trudności w zdefiniowaniu kultury

Kultura jest terminem o bardzo szerokim znaczeniu, używanym w różnych kontekstach. Nie można w sposób jednoznaczny zdefiniować pojęcia kultury, gdyż jest ono pojęciem wieloznacznym i każda dziedzina nauki, a nawet każda grupa społeczna rozumuje ją na swój sposób. Każdy z nas wie jednak intuicyjnie, czym jest kultura i jak dużą rolę odgrywa w naszym codziennym życiu. Mówi się, że kultura to dorobkiem człowieczeństwa, spuścizna przodków- wynika stąd, że kulturę tworzy nie kto inny, jak właśnie człowiek. Ale jest jeszcze druga strona: kultura przecież kształtuje człowieka, uwrażliwia go.

 

Terminu „kultura” można używać w wielu odniesieniach, można mówić o kulturze społecznej, kulturze jako o sztuce, kulturze historycznej, ideologicznej, wyznaniowej, narodowej, współczesnej, popkulturze… Kultura ma wiele form i wiele rodzajów, stąd też trudności w zdefiniowaniu. Tak właściwie to każda dziedzina posiada własną definicję kultury, a co ciekawe, każda z tych definicji jest poprawna, w odniesieniu oczywiście do konkretnej dziedziny czy nauki.