Kultura materialna i niematerialna

Kultura jest bardzo specyficznym pojęciem, z uwagi na to, że jest ono bardzo rozbudowane. I choć stosuje się je powszechnie, to okazuj się, że próba zdefiniowania przysparza nie lada kłopotu. Według literatury, kultura może przybierać dwie formy: materialną i niematerialną. Sama zaś kultura definiowana jest jako dorobek ludzkości. Przez kulturę materialną rozumie wszelkie namacalne i dotykalne rzeczy. Mogą to być obrazy, książki, budowle, a nawet narzędzia, instrumenty muzyczne, biżuteria, szaty i tym podobne.

 

Zaś przez kulturę niematerialną rozumie się wszelkiego rodzaju wiedzę, przekazywaną z pokolenia na pokolenia. Mogą to być ideologię, doktryny, dzieła sztuki, a nawet kunszty czy rozwiązania techniczne. Dziś kulturę utożsamia się przede wszystkim z takimi dziedzinami jak film, teatr, kino, muzyka, festiwale czy różnego rodzaju wydarzenia o charakterze kulturowym. Warto jednak wiedzieć, że kultura sama w sobie oznacza coś więcej niż tylko wymienione przykłady. Kultura bowiem to wszystko, co człowiek stworzył na przestrzeni lat.