Aktywność kulturalna

Kogo uważamy za człowieka kulturalnego? Otóż przez pojęcie człowiek kulturalny rozumie osobę, która zna zasady dobrego zachowania się, posiada ogładę towarzyską i wysoką kulturę osobistą, wie, jak się ubrać i jak się zachować w poszczególnych miejscach, a dodatkowo potrafi podjąć dyskusję dotyczącą literatury, teatru, muzyki, filmy i tym podobnych. I w tym miejscu nasuwa się termin tak zwanej aktywności kulturalnej.

Czym jest aktywność kulturalna?

Najprościej i najtrafniej rzecz ujmując, jest to kontakt odbiorcy z tworami kultury, jak również z jej twórcami. Oznacza to ni mniej, ni więcej, jak obecność na różnych ważnych wydarzeniach kulturowych, znajomość panujących trendy oraz nowinek. Jednak współcześnie należy nieco zmodyfikować pojęcia aktywności kulturalnej, z uwagi na pojawienie się i rozpowszechnienie na szeroką skalę mediów, za pomocą których przecież odbiorca również kontaktuje się z tworami kultury- ogląda transmisje z różnych gal czy festiwali, słucha muzyki, ogląda filmy a nawet poznaje nowiny ze świata kultury.