Obcowanie z kulturą

Kultura jest obecna w życiu każdego człowieka, co więcej, jest ważną jego częścią. To właśnie kultura kształtuje człowieka, jego światopoglądy, podejście do różnych wartości i tak dalej. Proces kulturyzacji człowieka rozpoczyna się już od najmłodszych lat- rodzice uczą nas szacunku do wiary, szacunku do starszych, szacunku do spuścizn naszych przodków, uczą nas różnych obrzędów, tradycji i zwyczajów. Wiele osób stwierdzi przy tym, że nie ma zbyt wiele wspólnego z kulturą: nie chodzi do teatru, nie bywa na ważnych wydarzeniach kulturalnych czy festiwalach, nawet nie bardzo potrafi wymienić słynne obrazy czy dzieła literackie.

 

Takie rozumowanie jest błędne, ponieważ kultura jest obecna w naszym życiu, a współcześnie nieco zmieniła się forma „obcowania” z kulturą, czego przyczyn można dopatrywać się głównie w rozpowszechnieniu wszelkiego rodzaju mediów, w tym szczególnie Internetu. Kontakt z kulturą ma każdy człowiek, nawet jeśli czasem nie do końca zdaje sobie z tego sprawę. Bo sama kultura jest obecna nie tylko wokół nas, ale też i w nas samych.