O kulturze masowej…

Mówiąc o kulturze bardzo często poruszamy górnolotne kwestię powiązane z prawdziwymi dziełami sztuki, teatrem i tym podobnymi. Tymczasem we współczesnym świecie coraz więcej dziedzin naszego życia nabiera przedimka mas-, co powiązane jest oczywiście z rozpowszechnieniem się mediów. Media docierają do mas, stąd też pozwalają w krótki i prosty sposób wyegzekwować przekaz docierający do szerokiego grona odbiorców. Jak się okazuje, masowy przekaz nie ominął również i kultury, wręcz przeciwnie, powstał nawet odrębny termin- tak zwana mas kultura, popkultura czy kultura popularna.

 

Jako pierwszy, zjawisko mass kultury, opisał D. Mac Donald, który bardzo pejoratywnie określał nie tylko samą kulturę masową, ale również i jej odbiorców. W swoich wywodach autor twierdzi, iż masowa kultura zabija tak zwaną kulturę wysoką, przez którą rozumie spuściznę naszych przodków oraz jest przyczyną bierności wśród odbiorców. Mac Donald użył nawet sformułowania, iż masowa kultura jest „takim samym artykułem masowego spożycia, jak guma do żucia”.