Kultura dziełem ludzkości

Najprostsza, najkrótsza, a zarazem pod wieloma względami najbardziej trafna definicja kultury mówi o tym, iż jest ona dorobkiem ludzkości. I faktycznie, kultura jest dziełem człowieka. Jednak nie człowieka w rozumieniu indywidualnym, lecz w rozumieniu zbiorowości- ludzkość na przestrzeni wieków tworzyła kulturę, z której możemy wiele czerpać dzisiejszego dnia, a która jednocześnie wciąż podlega rozwojowi. Kultura jest bardzo specyficznym elementem w życiu każdego człowieka. Nie ulega wątpliwościom, iż kultura towarzyszy każdemu człowiekowi w jego codziennym życiu, a poniekąd również i je kształtuje.

 

Bo kultura ma ogromne znaczenie na życie człowieka i jego charakter, czego najlepszym dowodem jest chociażby porównanie odrębnych kultur w różnych krajach. Kultura kształtuje życie jednostki, ma ogromne znaczenie dla wyznawanych światopoglądów i zachowania człowieka. Z drugiej zaś strony, kultura należy do jednych z bardziej istotnych potrzeb każdego człowieka- każdy z nas odczuwa bowiem potrzebę obcowania z kulturą.