Kultura narodowa

Kultura stała się w ostatnim czasie niezwykle popularnym tematem. Bo już sam termin „kultura” jest terminem wieloznacznym i różnie interpretowanym. Inaczej kulturę rozumie socjolog, inaczej historyk, a inaczej polonista, by nie wspomnieć już o młodzieży, która kulturę utożsamia z różnego rodzaju imprezami i wydarzeniami kulturalnymi. Mówi się o kulturze w odniesieniu do sztuki, o kulturze społecznej, kulturze współczesnej. Mówi się też o tak zwanej kulturze narodowej.

 

Kultura narodowa, jak sama nazwa wskazuje, dotyczy danego narodu i jest składową wielu złożonych układów. I tak na przykład w skład kultury narodowej wchodzą dzieła literackie, malarskie, pieśni narodowe, teatr narodowy, szeroko rozumiana sztuka. Ale kultura narodowa nie ogranicza się wyłącznie do wymienionych wyżej składowych. Zaliczamy do niej również wszelkiego rodzaju tradycje, zwyczaje, ideologie a nawet kuchnię. Bo te wszystkie czynniki sprawiają, że jesteśmy różni od innych państw, i to właśnie te czynniki wpajane są nam od najmłodszych lat.