Kultura z różnych perspektyw

Czym jest kultura? Niewątpliwie jest to niezwykle rozbudowane pojęcie, które stosowane jest w wielu kontekstach i odniesieniach. W społeczeństwie przyjęło się przekonanie, iż kultura to wszelkiego rodzaju wydarzenia kulturowe, koncerty, festiwale, kino teatr, muzyka, sztuka. Jednak z naukowego punktu widzenia kultura może być rozumiana w nieco innych aspektach, i co ciekawe, w każdej dziedzinie naukowej pojęcie kultury brzmi nieco inaczej. Przykład? Antropolog, zajmujący się początkami ludzkości na ziemi poprzez kulturę rozumie na przykład prymitywne narzędzia czy obrazy pozostawione na skałach.

 

Archeolog poprzez kulturę rozumie wszelkiego rodzaju znaleziska powiązane z pradawną ludzkością. Polonista skupi się raczej na dorobkach literatury, zaś muzyk na muzyce. Socjolog, badające zjawiska zachodzące w społeczeństwie, jako kulturę będzie rozumiał pewne zachowania i tendencje . Przykładów można by mnożyć bez końca, chodzi jednak o to, by uświadomić, jak bardzo rozbudowanym terminem jest termin kultura, który my, bardzo często utożsamiamy po prostu z zabawą.