Czym jest kultura?

Termin „kultura” jest obecnie dosyć powszechnie stosowany w społeczeństwie. Trzeba również przyznać, że jego znaczenie jest niezwykle szerokie i rozbudowane, bo i sam termin używany jest w różnych okolicznościach i w różnych odniesieniach. Tymczasem jednak okazuje się, że gdyby zapytać przypadkowych przechodniów, czym właściwie jest kultura, to pojawia się poważny problem w zdefiniowaniu owego pojęcia.

Podać przykłady: jak najbardziej i bez większych wysiłków: koncerty, festiwale, teatr, film, kino, muzyka, literatura, poezja. Jednak w jednym zdaniu wyjaśnić znaczenie terminu: tu już bywa ciężko. A czym właściwie jest kultura? Nie ulega wątpliwościom, że odgrywa niemałe znaczenie dla ludzkości i jest właściwie obecna w życiu każdego z nas. Według najbardziej powszechnej i wykorzystywanej w szkolnictwie definicji, kultura to dorobek ludzkości, który może mieć charakter materialny i niematerialny. Kultura jest niewątpliwie bardzo silnie powiązana ze sztuką, choć nie do końca może z nią być utożsamiana.