Motywacja

Odnajdywanie w sobie pokładów motywacji jest elementem niezwykle ważnym nie tylko w życiu zawodowym, ale również w życiu codziennym. Człowiek zmotywowany staje się bowiem człowiekiem bardziej skłonnym do działania, a co za tym idzie bardziej zaangażowanym i efektywnym. Z tych właśnie powodów, właściciele większych przedsiębiorstw coraz częściej decydują się na organizowanie zupełnie nowych działów w firmach, które zajmują się stricte prowadzeniem działań mających na celu poprawę motywacji pracowników w firmie.

Na pytanie jak znaleźć w sobie motywację nie ma niestety jednoznacznej odpowiedzi. Odnajdywanie w sobie motywacji może bowiem przejawiać się na wiele sposobów, a wszystkie uzależnione są bezpośrednio od człowieka. Wszyscy jesteśmy inni, zdecydowanie się od siebie różnimy – nie istnieje więc unikalny sposób odnajdywania motywacji, który jednakowo podziała na każdego człowieka. Z motywacją musimy eksperymentować, jej poszukiwanie powinno być dogłębne i dokładne, gdyż pozwala ona na odniesienie późniejszych życiowych sukcesów. Bycie zmotywowanym do działania oznacza bycie zaangażowanym w coś do takiego stopnia, że poświęcamy temu większość naszego czasu, zupełnie obiektywnie pragnąć, aby to co robimy koniec końców przyniosło upragniony przez nas rezultat. Przede wszystkim, aby poprawić naszą motywację, powinniśmy stawiać sobie realne cele, które w krótszym bądź dłuższym terminie będziemy w stanie wykonać. Należy pamiętać, aby nie stawiać sobie celi niewykonalnych bądź bardzo trudnych do osiągnięcia – wtedy bowiem możemy działać na naszą motywację z zupełnie odwrotnym skutkiem. Jeśli nie osiągamy naszego celu przez dłuższy okres czasu, możemy się zdemotywować, a co gorsza nie stawiać sobie już innych celów. W kwestii motywacji istotne jest również planowanie. Jeśli poszczególne elementy naszego życia są zaplanowane i nie wkrada się w nie chaos, z pewnością nasza motywacja stać będzie na wyższym poziomie – to z kolei przełoży się na naszą efektywność w życiu codziennym.