Kultura współczesna

Kulturę tworzy człowiek, ale kultura wpływa również na człowieka, kształtując go i rozwijając. Istnieje wiele definicji samej kultury, która niewątpliwie jest terminem wieloznacznym i interpretowanym w różny sposób, w zależności od sytuacji, dziedziny naukowej, tematyki prowadzonej dyskusji i tak dalej. Podręcznikowe definicje wspominają o tym, iż kultura to dorobek ludzkości, co niewątpliwie w prosty i zrozumiały sposób oddaje specyfikę samego terminu. Inne definicje mówią o tym, że kultura to dziedzictwo człowieka.

 

I w tym określeniu znajdzie się wiele prawdy, bo przecież kultura to nic innego, jak spuścizna naszych przodków. Coraz częściej jednak w społeczeństwie pojawia się określenie kultury współczesnej. Jak, w świetle przedstawionych powyżej definicji wyjaśnić, czym jest kultura współczesna? Otóż chcąc zrozumieć kulturę współczesną, należy przede wszystkim skupić się na niej- bo kultura cięgle się rozwija, a tworzy ją nie kto inny, jak my sami. Oczywiście nie można tutaj pominąć kwestii dziedzictwa, bo kultura współczesna bazuje na kulturach wcześniejszych.