Dyskusja o braku kultury…

Jest bardzo ważnym elementem człowieczeństwa. Jan Paweł II, wielki pasterz współczesności napisał, że: człowiek nie może obejść się bez kultury. Napisał również, że to człowiek tworzy kulturę, ale kultura kształtuje człowieka. Kultura towarzyszy każdemu z nas od początków naszego istnienia. Jest nam przypisana z racji tego, że jesteśmy ludźmi. Kultura oczywiście różni się w poszczególnych regionach, a miejsce urodzenia niejako „przypisuje” nas do określonej kultury, czy to narodowej, czy wreszcie regionalnej.

 

Rozumując w tych kategoriach, nie można powiedzieć o żadnym człowieku, jako był on pozbawiony kultury. Człowiek owszem, może nie mieć kultury osobistej czy ogłady towarzyskiej, jest kultura jest wpisana w jego życie- słowem, człowiek może być niekulturalny, ale nie może być bez kultury. Bo kultura jest obecna w życiu każdego człowieka, bez względu na jego pochodzenie, pozycję społeczną czy sposób zachowania się. Pomiędzy niekulturalny a bez kultury istnieje zatem bardzo wyraźna granica.