Suszony wywar kukurydziany w żywieniu zwierząt hodowlanych.

DDGS kukurydziany – co to takiego?

DDGS (Dried Distillers Grains with Solubles) to określenie pochodzące z języka angielskiego. Polskie tłumaczenie to suszony wywar gorzelniany z substancjami rozpuszczalnymi. Funkcjonuje również wiele innych polskich określeń, do których zaliczyć można: suszony zbożowy wywar gorzelniczy czy podestylacyjny susz zbożowy. Najczęściej jako surowiec stosowane jest ziarno kukurydzy, dlatego również funkcjonują nazwy jak: podestylacyjny suszony wywar kukurydziany oraz susz wywarowy z kukurydzy. W praktyce jednak najczęściej używany jest skrót angielski – DDGS.

DDGS to produkt uboczny przemysłu spirytusowego, powstający przy produkcji spirytusu spożywczego lub bioetanolu, który stosowany jest jako dodatek do paliw. Upraszczając więc można powiedzieć, że pozostały po fermentacji i destylacji alkoholu etylowego zacier zbożowy zostaje zagęszczony, a potem wysuszony. DDGS powstaje więc na bazie surowców takich jak: kukurydza, pszenica, jęczmień oraz pszenżyto. Gotowy DDGS jest w formie sypkiej, w postaci płatków lub pelletów.

Cenny dodatek paszowy.

Ze względu na wysoką zawartość energii suszony wywar to doskonały komponent (zwykle do 20%) mieszanek treściwych przeznaczony dla wszystkich gatunków zwierząt hodowlanych. W porównaniu do ziaren kukurydzy, DDGS posiada wyższą zawartość wapnia, fosforu oraz siarki. Może być również alternatywą dla poekstrakcyjnej śruty lub makuchu rzepakowego, jak również młóta suszonego, a nawet poekstrakcyjnej śruty sojowej – białko nierozkładalne w żwaczu stanowi około 55% białka ogólnego. Dzięki dużej zawartości tłuszczu jest również świetną paszą energetyczną dla bydła opasowego.

Dlaczego warto włączyć DDGD do diety zwierząt?

Wykorzystanie suszonego wywaru kukurydzianego jako dodatku paszowego może przynieść hodowcy wiele korzyści, ponieważ:

 • stanowi wysoką wartość pokarmową ze względu na białko, aminokwasy – szczególnie lizynę, metioninę z cystyną, tryptofan i treoninę,
 • charakteryzuje się niską strawnością żwaczową białka,
 • zawiera około 50% białka trawionego poza żwaczem u bydła
 • część białka DDGS pochodzi z drożdży użytych w procesie fermentacji
 • posiada bogaty skład aminokwasowy
 • stanowi bogate źródło witamin z grupy B i mikroelementów
 • z powodu kompletnej fermentacji w trakcie produkcji, zawartość tłuszczu, aminokwasów, soli mineralnych i witamin w jego wywarze jest 2-3 krotnie wyższa
  niż w ziarnie kukurydzy
 • DDGS znakomicie zaspokaja niedobór białka w szczycie laktacji
 • zawarte w nim włókno należy do łatwostrawnych
 • w prawidłowo zbilansowanej dawce umożliwia uzyskanie wysokich wydajności i parametrów mleka
 • jest to doskonała alternatywa dla pasz treściwych
 • suszony wywar kukurydziany ułatwia uzyskanie dużych przyrostów masy ciała.

Sposób przechowywania.

DDGS kukurydziany należy magazynować w środowisku, które jest wolne od wilgoci. Należy go przechowywać w chłodnym oraz suchym miejscu. Okres przydatności suszu wywarowego kukurydzianego do spożycia wynosi maksymalnie do 12 miesięcy przy oczywistym założeniu, że rolnik stosuje się do wskazówek dotyczących magazynowania.